خانه قانون جذب

قانون جذب

احساسات

      اﺣﺴﺎﺳﺎت    داﺷﺘﻦ اﺣﺴﺎس ﺑﺪ ﺑﺮاي اﻏﻠﺐ ﻣﺎ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﺮاي اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮبﻣﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻋﻠﺖ ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ. ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي داﺷﺘﻦ اﺣﺴﺎس ﺧﻮب ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﯿﭻ دﻟﯿﻞ ﻣﻬﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ. ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ زﻧﺪه ﺑﻮدن و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻼﻗﻪاي ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع دارﯾﺪ اﺣﺴﺎس […]

وقتی که به آرزوم رسیدم

بیوگرافی پریسا تبریز (Parisa Tabriz) شاهزاده امنیت گوگل

      بیوگرافی پریسا تبریز (Parisa Tabriz) شاهزاده امنیت گوگل   پریسا تبریز (Parisa Tabriz) متخصص امنیت کامپیوتر و شهروند ایرانی-لهستانی-آمریکایی ایالات متحده‌ی آمریکا است. او در گوگل به‌عنوان مدیر مهندسی مشغول به کار بوده و اکنون نیز مدیر بخش مرورگر کروم است. لقب شاهزاده‌ امنیت به‌خاطر مهارت‌ها و تخصص تبریز، برازنده‌ی او است. […]

وقتی که به آرزوم رسیدم

وقتی آرزوهایتان را بنویسید جادوگر می شوید و آرزوهایتان برآورده می شوند.

وقتی آرزوهایتان را بنویسید جادوگر می شوید و آرزوهایتان برآورده می شوند. لو هولتس، مربی مشهور فوتبال، لیستی از آرزوهایی را که میخواست در سال ۱۹۶۶ نوشت تا به آنها برسد.     او آن زمان ۲۸ ساله بود که پشت میز اتاق نهارخوری نشست و ۱۰۷ آرزوی محال را روی کاغذ نوشت. تازه شغلش […]

وقتی که به آرزوم رسیدم

ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﻨﻴﺪ

      ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﻨﻴﺪ ﻭﻗﺘﻰ ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﺭﺅﻳﺎﻳﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﻰ ﺑﻴﻨﻴﺪ، ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺁﻥ ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ .ﺍﮔﺮ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﺑﺪﻫﻴﺪ، ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﺭﺍ ﻧﺼﻴﺐ ﺧﻮﺩ ﻣﻰ ﻛﻨﻴﺪ، ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﺣﺴﺎﺩﺕ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺷﺨﺺ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺁﻥ ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﺭﺍ ﻣﻰ ﺭﺍﻧﺪ، ﺍﺯ ﺭﺅﻳﺎﻯ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺁﻥ […]

وقتی که به آرزوم رسیدم

چطور باورها در درون ما شکل میگیرند؟

  چطور باورها در درون ما شکل میگیرند؟ همانطور که خدمت شما عزیزان ذکر شد، باور فکری است که بارها و بارها در ذهن ما به اشکال مختلف تکرار شده است. هر فکری که بارها و بارها در ذهن ما تکرار شود تبدیل به باور میشود. اولین جایی که باورهایمان شکل میگیرند محیط خانواده میباشد. شما بطور […]

وقتی که به آرزوم رسیدم

تکنیک ۳۰ روزه ای که زندگی تان را متحول خواهد کرد.

  تکنیک ۳۰ روزه ای که زندگی تان را متحول خواهد کرد.   روز اول تا سوم: فضای شاد و مثبت در خانه‌تان ایجاد کنید. وجود چند گل زیبا در کنار پنجره می‌تواند روحیه خوب و مثبتی در شما ایجاد کند. هر چیزی را که در خانه به شما حس منفی می‌دهد جمع کنید و […]

وقتی که به آرزوم رسیدم

داستان واقعی (۸) از “راز”

من در سخت ترین لحظه عمرم، توانستم با تکیه بر ایمان و باور قلبی ام بهترین پاسخ را از خداوند دریافت کنم. سالها پیش وقتی من با نامزدم دوست بودم، او در شهر دیگری زندگی می کرد. محل کارش از شهر ما دور بود. مدت‌ها بود که تصمیم داشتیم ازدواج کنیم.قرار بود نامزد من آخر […]

وقتی که به آرزوم رسیدم

داستان واقعی (۶) از “راز”

  انگار کار خدا بود.. مدت‌ها بود که ما مستاجر بودیم و من از در به دری خسته شده بودم. همیشه دوست داشتم یک خانه حتی کوچک هم که شده برای خودمان داشته باشیم. اما درآمد همسرم کفاف خرید خانه را نمی‌داد. بعد از مدت‌ها روزی یکی از دوستانم را در جای ملاقات کردم. متوجه […]

وقتی که به آرزوم رسیدم

داستان واقعی (۵) از “راز”

زندگی هر کس آینه افکار و باورهای اوست. مدت‌ها بود در زندگی خودم دچار مشکل بودم. بعد از اینکه در مقطع دکترا تحصیلاتم را به پایان رساندم در پی یافتن شغلی مناسبی در آزمون‌های مختلف شرکت کردم. اما در هر آزمونی به نوعی قبول نمی‌شدم. من ازدواج کرده بودم و نیاز داشتم شغل مناسبی داشته […]

وقتی که به آرزوم رسیدم

وقتی که درباره ی چیز مهمی احساس منفی دارید و می خواهید احساس مثبتی به آن پیدا کنید

  مرحله ی چرخ تمرکز چه وقت از این فرایند استفاده کنید: هنگامی که تشخیص می دهید نقطه جذب شما به سوی چیزی که می خواهید قرار نگرفته است. وقتی که درباره ی چیز مهمی احساس منفی دارید و می خواهید احساس مثبتی به آن پیدا کنید. وقتی اتفاقی برخلاف میل شما افتاده و می […]

وقتی که به آرزوم رسیدم