خانه فایل های صوتی رایگان دکتر آبرون

فایل های صوتی رایگان دکتر آبرون

روابط مجازی ما کیفیت زندگی ما را میسازه

REC0176     روابط مجازی ما کیفیت زندگی ما را میسازه ما در طول روز با خیلی از آدمها به صورت مجازی در ارتباط هستیم. به طور مثال با شریک عاطفی خودمون، با اعضای خانواده، با همکاران خودمون و خیلی از آدمهای دیگه در ارتباط هستیم. گاهی یک پیام اشتباه و یا یک سوء تفاهم […]

مراقب ” توجه ” خودتون باشید. به هرچیزی توجه کنید همون را به زندگیتون دعوت میکنید.