خانه دوره ها

دوره ها

اگر در رابطه عاطفی خود دچار مشکل شده‌اید با قانون جذب می‌توانید آن را حل کنید.

اگر در رابطه عاطفی خود دچار مشکل شده‌اید با قانون جذب می‌توانید آن را حل کنید.     زمانی که یک رابطه شکل می‌گیرد فرکانس‌های ارتعاشی هر دو نفر در سطح بالا و مثبت قرار می‌گیرند و زمانی که یک رابطه دچار مشکل و شکست می‌شود این بدین معناست که سطح ارتعاشی بین دو نفر […]

جملات عاشقانه را اینگونه برای همسرتان بیان کنید