خانه تابلوی کائنات

تابلوی کائنات

وقتی آرزوهایتان را بنویسید جادوگر می شوید و آرزوهایتان برآورده می شوند.

وقتی آرزوهایتان را بنویسید جادوگر می شوید و آرزوهایتان برآورده می شوند. لو هولتس، مربی مشهور فوتبال، لیستی از آرزوهایی را که میخواست در سال ۱۹۶۶ نوشت تا به آنها برسد.     او آن زمان ۲۸ ساله بود که پشت میز اتاق نهارخوری نشست و ۱۰۷ آرزوی محال را روی کاغذ نوشت. تازه شغلش […]

وقتی که به آرزوم رسیدم

داستان واقعی (۷) از “راز”

مشهد الرضا (ع)   شاید شما خواننده محترم جزء افرادی باشید که مدت‌هاست از مستاجر بودن خسته شده‌اید و دوست دارید که روزی صاحب خانه شوید، اما تا به امروز فقط یک آرزویی بیش برایتان نبوده‌است. پیشنهاد می‌کنم که همین امروز کلیدی از کلیدسازی محله‌تان تهیه کرده و بعد از تهیه کاغذی روی آن بنویسید […]

وقتی که به آرزوم رسیدم