اخبار مثبت

وقتی که به آرزوم رسیدم

    وقتی که به آرزوم رسیدم   بعد از این‌که در ازدواج اولم شکست خوردم و از همسرم جدا شدم، بخاطر تمام بی‌مهری‌ها و بی‌محبّتی‌ها و خیانتی که از همسرم دیده بودم افسرده شده بودم. مدت‌ها بود که تحت درمان پزشک بودم و این افسردگی باعث شد که حتی کار خودم را هم از […]

مقالات

وقتی که به آرزوم رسیدم

    وقتی که به آرزوم رسیدم   بعد از این‌که در ازدواج اولم شکست خوردم و از همسرم جدا شدم، بخاطر تمام بی‌مهری‌ها و بی‌محبّتی‌ها و خیانتی که از همسرم دیده بودم افسرده شده بودم. مدت‌ها بود که تحت درمان پزشک بودم و این افسردگی باعث شد که حتی کار خودم را هم از […]

داستان من
دوره ها

اگر در رابطه عاطفی خود دچار مشکل شده‌اید با قانون جذب می‌توانید آن را حل کنید.

اگر در رابطه عاطفی خود دچار مشکل شده‌اید با قانون جذب می‌توانید آن را حل کنید.     زمانی که یک رابطه شکل می‌گیرد فرکانس‌های ارتعاشی هر دو نفر در سطح بالا و مثبت قرار می‌گیرند و زمانی که یک رابطه دچار مشکل و شکست می‌شود این بدین معناست که سطح ارتعاشی بین دو نفر […]

دوره های ویژه